Overige informatie

Op deze pagina vind je meer informatie over de vergoedingen van de ziektekostenverzekering, mijn tarieven en registratiegegevens, het annuleren van afspraken en het indienen van klachten.

Vergoedingen van de ziektekostenverzekering

Hypnotherapie wordt (gedeeltelijk) vergoed in de aanvullende verzekering. Dit staat beschreven in de polisvoorwaarden. Voor recente informatie over vergoedingen lees verder bij: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie#vergoedingen

Volgende behandelingen worden niet vergoed:

  • relatietherapie
  • coaching
  • leefstijladvies

Registratiecodes

Bij het indienen van de declaraties moeten volgende registratiecodes vermeld worden:

Zorgregistratie AGB code: 90107359
Code van de praktijk: 90066533

Tarieven DroomArt

Behandeling Duur behandeling Prijs BTW
Therapeutische sessie volwassenemaximaal 1,5 uur€ 115,00 per sessieVrijgesteld van BTW
Therapeutische sessie kind tot 16 jaarmaximaal 1 uur€ 85 per sessieVrijgesteld van BTW
Relatietherapiemaximaal 1,5 uur€ 135 per sessieExclusief 21% BTW
Virtuele maagband met voedings- en leefstijladviezen*1,5 tot maximaal 2 uur€ 135 per sessieVrijgesteld van BTW

* Gemiddeld zijn er 4 tot 8 sessies nodig, afhankelijk van de problematiek en het gewenste doel. Tijdens de intake wordt dit duidelijk.

Verzetten en annuleren van afspraken

Je kunt je afspraak tot 24 uur voor aanvang kosteloos wijzigen of annuleren. Mocht je een afspraak willen wijzigen of annuleren, doe dit dan telefonisch via 06-11 11 92 67. Afspraken die te laat worden gewijzigd of geannuleerd, worden in rekening gebracht.

Betalen

Een sessie wordt direct na afloop, per pin of contant betaald. Voor telefonische consulten ontvang je een factuur.

Registratiegegevens

  • Als hypnotherapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) als registertherapeut met lidnummer 19002. Het klachtrecht, zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, wordt door de beroepsvereniging (NBVH) geregeld. Website: www.hypnotherapie.nl
  • Aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG. Website: www.scag.nl
  • Ingeschreven in het Register van Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg, onder Licentienummer 190531R. Website: www.rbcz.nu
  • DroomArt valt onder de onafhankelijke tuchtrechstpraak van TCZ. Website: www.tcz.nu
  • Aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. Website: www.gewichtsconsulenten.nl

Klachten

Vanaf 1 januari 2017 valt iedereen die een vorm van zorg verleent onder de Wet Kwaliteit Klachten Geschillenzorg (Wkkgz). Deze wet voorziet in de bescherming van cliënten in geval van onvrede met de behandeling, bejegening of in geval van geleden schade.

Ik val ook onder de Wkkgz en ben aangesloten bij de SCAG. Dit is een erkende geschillencommissie. De meeste leden van de Beroepsvereniging zijn hierbij aangesloten. Als je een klacht hebt over een zorgverlener is het eerste dat je doet in gesprek gaan met deze zorgverlener. Als je er samen niet uitkomt, kun je jouw klacht indienen bij de betreffende organisatie.